0

E: 'http://ppa.launchpad.net/cybre/elementaryplus/ubuntu bionic Release' deposunda Release dosyası yok. W: Böyle bir depodan güvenli bir şekilde güncelleme yapılamaz, bu nedenle depo devre dışı bırakılmıştır. W: Depo oluşturma ve kullanıcı yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi için apt-secure(8) rehber sayfasında bulunabilir

2 Answers 2

0

Appcenterdan bir ekran görüntüsü yükleyebilir misiniz? Daha önceleri Elementary os'u Türkçe dili ile kurmak Appcenter'da bazı kaynaklara erişimde soruna yol açmaktaydı.

Elementary OS 5.1 Appcenter Few Application

0

Do this following command. It will resolve the problem

sudo apt-add-repository -r ppa:cybre/elementaryplus

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.